23 Haziran 2024
Türbeler

KESİK MİNARE VE SEYİT AHMET MEZAR İLE ÇEŞMESİ – KIRKAĞAÇ – MANİSA

Kırkağaç İlçesi, Hıdırağa Mahallesi Çiftlik yolu üzerinde yer almaktadır.

Tamamen yıkılmış caminin sadece minaresi ayaktadır. Kaidede kullanılan almaşık teknik erken devir Osmanlı eseri olduğunu düşündürmektedir.

Bağımsız tek minare görünümündeki eser bodur silindirik gövdeli, tek şerefeli, çokgen pabuçlu ve kare kübik kaidelidir. Yuvarlak külahının ucunda alem kısmı bulunmaktadır. Gövde ve pabucu beyaz sıvalıdır. Minareye çıkış kapısı sivri kemerlidir. Kapının çevresi de beyaz sıvalıdır. Caminin kaidesi orijinal malzemeyi vermektedir. Kaide tek sıra kesme taş, üç sıra yatay, tek sıra dikey tuğla sıraları ile kasetlenerek örülmüştür. Kaidedeki malzeme tekniği, Sarı Hoca Caminin minare kaidesi ile benzerlik göstermektedir.

Özellikle Erken döneın Osmanlı mimarisinde kullanılan bu malzeme almaşıklığı ve kasetleme tekniği burada da karşımıza çıkmaktadır. Minarenin sıvanmış gövdesinin altından kaidedeki malzeme tekniğinin gövdede de aynen uygulandığı görülmektedir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ