23 Haziran 2024
Türbeler

TERZİZADE AHMED EFENDİ TÜRBESİ – MANİSA

Terzizade Ahmed Efendi Türbesi’nin inşa kitabesi yoktur. H.1049/M.1639 tarihli bir vakıf kaydı, türbede gömülü olan Ahmed Efendi’nin bu tarihlerde henüz hayatta olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla yapı, XVII. yüzyılda inşa edilmiş olmalıdır.

Terzizade Ahmed Efendi’nin hayatına ilişkin bilgiler sınırlıdır. XVII. yüzyılda yaşamış, Manisalı bir şeyh olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Türbenin yanında bir de mescidinin bulunduğu bilinmekteyse de, bu yapı günümüze ulaşamamıştır.

Türbe kare planlıdır. Yapının üzerini pandantif geçişli ve kiremitle kaplı bir kubbe örtmektedir. Beden duvarları sıvalıdır. Türbeye giriş, batı cephesi üzerindeki kemerli bir açıklıktan sağlanmaktadır. Yapının içi de dışı gibi oldukça sade tutulmuş, herhangi bir süslemeye yer verilmemiştir. İçeride, biri Terzizade Ahmed Efendi’ye ait olmak üzere toplam iki mezar vardır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI