21 Haziran 2024
Türbeler

AHİ BAYRAM (AHİ İBRAHİM) TÜRBESİ – ESKİ ÇİNE / AYDIN

Çine Ahmet Gazi Camisi’nin güneydoğusunda, caminin avlusundadır. Ahmet Gazi Camii`nin güneybatısında ve aynı avlu içindedir. Ahmet Gazi Camii yapı stiline benzer bir yapı stili gözlenmektedir. Bu türbenin Ahmet Gazi’nin kardeşi Ahi Bayram’ın ya da İbrahim Efendi isimli bir kişiye ait olduğu sanılmaktadır. XIV. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu türbe eyvan tipi türbeler gurubundandır. 14. yüzyıl başında Menteşe Beyliği zamanında yapılmış olduğu tahmin edilen türbe dörtgen planlıdır. İki katlı olan türbe kubbe ile örtülüdür. Türbenin üç duvarında birer penceresi olup, alt yapının üstünü sekizgen bir kasnağın taşıdığı sekizgen piramit biçiminde bir külah örtmektedir. Türbede iri mermer bloklar ve bu dönemde çok az görülen tuğlalardan yararlanılmıştır. Bu tuğlalar biri yatay, diğeri dikey olmak üzere sıralanmıştır. Bu türbede Ahmet Gazi Camisinde olduğu gibi Bizans devrinden kalma devşirme parçalardan yararlanılmıştır. Kuzey cephede yer alan, eyvan açıklığı, geniş yuvarlak kemerlidir. Türbe üzerinde, tuğlaların yan yana dik konulması ile meydana gelen kasnağın üzerinde ince bir sıra taş silmeyi takiben sekiz kenarın tepe noktasında birleşerek meydana getirdiği piramit çatı yer almaktadır. Türbenin iç kısmını, üstte intikali Türk üçgenleri ile sağlanan bir kubbe örtmektedir. Böylece içten kubbeli dıştan piramidal külah çatılı olan türbenin, eyvan türbeler içinde ayrı bir önemi vardır.

 Zeminde, alt kısımda bulunan cenazeliği gören kare bir delik vardır. Bu aynı zamanda cenazeliğin havalandırılması amacıyla da yapılmış olmalıdır. Kuzeyde cenazeliğe inen merdivenler ve söveleri Bizans Dönemi işlemeli bloklarla yapılmış, cenazelik giriş kapısı yer alır.

Kaynak: Aydın İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli

Bir yanıt yazın