14 Temmuz 2024
Türbeler

ALAADDİN CAMİ AVLUSUNDA 2. TÜRBE – KONYA

Avlunun batıya doğru yönünde bulunan bu türbe, kare bir tabana oturan 8 köşeli mermermerden yapılmış, üzeri açık bir türbedir.

Bazı eserlerde bitirilmemiş Selçuklu Sultanlar Türbesi olarak adı geçen bu yapının kapısı, beyaz ve gök mavi renkli mermerlerle işlenmiş olup, başlı başına bir sanat eseridir.

Türbe içten kesme Gödene taşından yapılmış ve içine taş işleme bir mihrap konulmuştur. Sekiz niş duvar boyunca eseri süslemektedir. Türbe altında, dar bir kapıdan girilen mezar mahzeni vardır.

Bu türbenin Selçukluların son devirlerinde yapıldığı kanısındayız. Rivayetlere göre içine konulması gereken zat Konya dışında bir yerde öldüğü için yarım kalmış. Osmanlı döneminde, caminin üzerindeki karları buraya depo ederler, yazın tam ortasındaki delikli taştan maşrapayı sallayarak soğuk su içerlermiş. Burası bugün mermerlerle kaplı olduğu için o taş üsten görünmez.

KAYNAK: TÜRBE TANITIM YAZISI