24 Haziran 2024
Türbeler

YEDİ KIZLAR ( GÜLGÜN HATUN) TÜRBESİ – MANİSA

Türbe, Çaybaşı Mahallesi’nde, Yedikızlar Sokağı’nda yer alır. Türbenin kitabesi yoktur. İshak Çelebi’nin karısı Gülgün Hatun ve altı kızının medfun bulunduğu bu türbe, XIV. Yüzyılın son çeyreğinde, Dere Mescidi ve hamam ile birlikte külliye şeklinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Hamam, Gülgün Hatun tarafından mescid ve kendi türbesinin hizmetleri için gelir kaynağı olarak yaptırılmıştır.

Bugün ziyarete açık olan türbe, dikdörtgen planlı, üst örtüsü bir kemerle ikiye bölünmüş, birinci kısım kare planlı ve üzeri kubbeyle örtülüdür.

Kubbeye geçiş, Türk Tromp’u diye bilinen köşe üçgenleriyle yapılmıştır. Doğudaki ikinci kısım, enine dikdörtgen planlı ve üzeri beşik tonoz örtülüdür.

Yapı içerisinde kitabesiz 7 sanduka bulunmaktadır.

KAYNAK: SARUHAN VAKIFLARI (Hanefi ERKUL)