21 Haziran 2024
Türbeler

KADİRİ (PAŞA KIZI/HÜSREV AĞA TÜRBESİ) TÜRBESİ – MANİSA

Manisa merkez Sakarya Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde (HÜSREV AĞA CAMİ HAZİRESİ )i içindedir. Osmanlı dönemi yapısıdır. Yapım tarihi H. 1024 -M. 1615 dir.

Cepheleri sivri kemerli açıklıklar halinde olan altıgen bir plan üzerine tuğla malzeme ile inşa edilmiş türbenin üstü kubbe ile örtülmüştür. Ortadaki mezar bir kadına ait olup, ebced hesaba göre H. 1024 (M. 1615) tarihlidir. Diğer iki mezar sonradan açılmıştır. (Türbe Hüsrevağa Camii’nin güneybatısında bahçe içinde yer almaktadır. Türbe içinde ortada bulunan sanduka, III. Murat döneminde görev yapan Yanı Paşa’nın kızına aittir. Türbede ayrıca Şeyh Mehmet ve Topçu Yüzbaşı Annesi Şamlı Hacı Habibe Hanıma ait mezarlarda bulunmaktadır. Türbenin bulunduğu hazire alanı aynı zamanda tarihi sit alanıdır.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI