15 Nisan 2024
Türbeler

HAMZA BEY TÜRBESİ – BURSA

Malkoçoğlu Mustafa Bey’in oğludur. Fatih Sultan Mehmet döneminde Niğbolu sancakbeyi olarak görev yapan Malkoçoğlu Hamza Bey’in 1461 yılında Eflak Voyvodası tarafından şehit edildiği bilinmektedir. Malkoçoğlu Hamza Bey, Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa ve Malkoçoğlu Bali Paşa’nın babasıdır.
II. Mehmed ve II. Murat dönemi vezirlerinden olan Amasyalı Beyazıd Paşa’nın kardeşidir. Mayıs 1421’de Düzmece Mustafa isyanını bastırmakla görevli olan Amasyalı Beyazid Paşa Sazlıdere’de yapılan bir çarpışmada yenilmiş ve Düzmece Mustafa’ya destek veren İzmiroğlu Cüneyt Bey’in ısrarı ile idam edilmiştir. Hamza Bey 1425’de İzmiroğlu Cüneyt Bey’in öldürülmesini sağlayarak ağabeyi Bayezit Paşa’nın intikamını almıştır.
Hamza Bey Türbesi, Hamzabey Camii avlusunun kuzeybatı köşesindedir. 15. Yüzyılda inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmed’in 1462 yılında Eflak’a gönderdiği heyette yer alan Hamza Bey, Voyvoda Vlad Tepeş (Kazıklı Voyvoda) tarafından heyetin diğer üyeleriyle birlikte öldürtülmüş, daha sonra İstanbul’a getirilen naşı Bursa’ya defnedilmiştir.
Hamza Bey’inkinden başka on iki sandukanın yer aldığı türbenin içi oldukça sade olup mihrabı mukarnaslıdır.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI