24 Mayıs 2024
Türbeler

KARA MUSTAFA PAŞA TÜRBESİ – BURSA

Hamza Bey Mahallesinde, Hamza Bey Cami bahçesinde kuzey yönünde yer alan türbe, II. Bayezıd’ın kızı Hatice Sultan’ın eşi Kara Mustafa Paşa’ya aittir.
Kara Mustafa Paşa; Sultan Cem olayında taraf tutmak suçu ile 1483 yılında idam edilmiştir. Kara Mustafa Paşa 1477 tarihli vakfiyesinde; Pazarcık’taki imareti ve Bursa’daki türbesi için İstanbul’a Molla Hüsrev Mahallesi’ndeki hamamı, Mahmut Paşa Mahallesi’ndeki evleri, İnegöl’de Karaca Değirmeni, Doğanca Pazarında iki değirmenli bina gibi bir çok yapının gelirini bıraktığına değinmektedir. Kesme taş ve tuğlanın bir arada kullanıldığı, dıştan dışa 9,88 x 9,88 metre boyutlarındaki kare planlı türbenin beden duvarları saçakla sonuçlandırılmıştır. Yapının üzerine içeriden üçgenlerle geçişin sağlandığı, sekizgen kasnağa sahip bir kubbe örtmektedir. Türbede Kara Mustafa Paşa’nın sandukasından başka ikisi büyük, ikisi küçük dört mermer sanduka bulunmaktadır. Sandukanın biri rozet motifleri ile bezelidir.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI