24 Mayıs 2024
Türbeler

ŞEHZADE SÜLEYMANPAŞA TÜRBESİ – YENİŞEHİR / BURSA

Süleyman Paşa Külliyesi bugünkü merkez karakolunun bulunduğu alan ile Kumluk Camisinin çevresindeki geniş alanda yer almaktaydı. Külliyenin kalıntıları yakın zamana kadar duruyordu. Süleyman Paşa Külliyesi’nin bir parçası olan türbe, aynı zamanda makam türbesi olarak anılırdı.
Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa burayı, İzmit sancak beyi iken 1337-1338 yılları arasında kendisi için yaptırdı. Çocukluğundan itibaren ava meraklı olan Süleyman Paşa bir av partisi sırasında atından düşerek öldü. Bu türbenin içinde kime ait olduğu bilinmeyen bir mezar bulunmaktadır. Süleyman Paşa Türbesi, merkez polis karakolunun önünde, Bilecik caddesinin güneyinde, Atatürk heykelinin karşısında yer almaktadır. Yedi metre çapındadır. Sekizgen köşeli olup, ağır kubbelidir. Kubbesi kurşun kaplamalıdır. Duvarları kesme taşla örülmüş iki sıralı tuğla ile işlenmiştir. Kuzey kısmında yer alan kapısı basık kemerli ve ahşap kanatlıdır. Aynı zamanda içten yay kemerli olup dışa doğru çıkıntılıdır. Kapıda testere dişli ve tek sıralı işlemeler göze çarpmaktadır. Mezarın baş ve ayaklarının 17. yüzyıla ait olduğu saptanmıştır. Süleyman Paşa’nın adını yaşatan ayrıca şehir merkezinde bir ilkokul ile kütüphane bulunmaktadır.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI