23 Haziran 2024
Türbeler

KUTUP ŞEYH NUSRETTİN DEDE ( TEZVEREN DEDE ) – ODUNPAZARI – ESKİŞEHİR

    Hakkında Pek fazla bilgi mevcut olmayan Kutup Şeyh Nusreddin Dede’nin Peygamber efendimizin soyundan geldiği ve Mevlevi olduğuna dair rivayetler mevcuttur.

    Şeyh Nusrettin Dede yaklaşık olarak iki asır önce Kâbe’de Beytullah’ın hizmetkârı olarak görev yapmakta iken bir dostunun ısrarı üzerine Eskişehir’e ziyarete gelmiştir. Buradaki misafirliği esnasında vefat eden Kutup Şeyh Nusreddin Dede’nin mübarek na’şını yerinden kaldırmak istediklerinde bir türlü kıpırdatamamışlardır. O zaman kendisinin büyük bir veli olduğunu anlayıp vefatının gerçekleştiği bahçede bulunan evin misafir odasına Nusreddin Dede’yi defnederler. Ve orası Nusrettin Dede’nin türbesi haline gelir. Kendisini yüzyıllardır ziyaret edip, Muradlarına tez nail olduklarına inanan insanlar zamanla kendisine Tezveren Dede olarak hitap etmeye başlamışlardır.

KAYNAK: Eskişehir’in İlinde İnanç Turizmi Üzerine Bir Değerlendirme: Odunpazarı Örneği