23 Haziran 2024
Türbeler

KILAVUZ DEDE TÜRBESİ – SINDIRGI – BALIKESİR

   Sındırgı’da günümüze ulaşan en erken tarihli yapı, yerleşim merkezinin güneybatısındaki Sındırgı Mezarlığı’nın içinde bulunan ve halk arasında Kılavuz Dede Türbesi olarak anılan türbedir.

    Yöre halkı tarafından ermiş olduğu düşünülen ve ziyaret edilen Kılavuz Dede’nin adına, XVI. yüzyıl vakıf kayıtlarında rastlanmakta ve aslında bir Karesi Beyi olduğu anlaşılmaktadır. Kayıtlarda Karasioğlu Kayağlu Kılavuz Bey’in bölgede çok sayıda vakıf bıraktığı dikkati çekmektedir.

 Vefatının ardından bu alana defnedilmiş ve zamanla bir ermiş sıfatı kazanmıştır

    Yaklaşık kare planlı türbe, kubbe ile örtülüdür. İnşa malzemesi olarak köşelerde düzgün kesme taş, diğer kesimlerde kaba yontu taş ve moloz taş kullanılmıştır

Yer yer devşirme malzemelere de rastlanmaktadır. Kurşun kaplı kubbenin saçak kısmı yakın bir geçmişte betonarme olarak yenilenmiştir. Yapıya giriş, kuzey cephesindeki kemerli küçük bir açıklıktan sağlanmaktadır. Giriş açıklığı dışında herhangi bir pencere açıklığı bulunmamaktadır. Türbe içerisinde biri daha küçük olmak üzere üç Taş sanduka yer almaktadır.

    Kuzey cephe eyvan görünümlü derin bir niş şeklindedir. Bu plan tipi ile Manisa Saruhan Bey Türbesi ve Manisa Revak Sultan Türbeleri ile benzerlik göstermektedir. Yapıda herhangi bir inşa kitabesi bulunmamaktadır. Ancak Kılavuz Bey’e ait vakıf kayıtları ve plan tipi dikkate alındığında XVI. yüzyıldan daha önce inşa edildiği düşünülebilir.

KAYNAK: Güncel Araştırmalar Işığında SINDIRGI