21 Haziran 2024
Türbeler

KAYMAKAM SÜLEYMAN KAMİL EFENDİ MEZARI – SINDIRGI – BALIKESİR

    Sındırgı’nın ilk kaymakamı görevi başında şehit edilen Süleyman Kamil Efendi’dir.

Süleyman Kamil Efendi Sındırgı’nın ilk kaymakamı olarak H.1301 / M. 1884 tarihinde Kaymakamlık görevine atanır.

    Bir dönem sonra Sındırgı ve yörelerinde kaçakçılıkla iştigal eden Çoban İsmail Oğlu Halil İbrahim isminde bir sergerdeye “sen açıkta tütün satamazsın” diye ikaz etmiş ve bu şeriri kızdırmışlar. Bu kişi de biraz kaçak tütün alarak çarşıda yonca altına sermiş; o esnada jandarma kumandanı ile kaymakam kaçak tütünü görünce “bu ne cürete” diye söyleyerek yakalamak istese de kaçakçı Halil İbrahim tüfeğine davranarak jandarma kumandanına ateş etmiş ve kurşun kaymakama isabet ederek zavallı kaymakam orada derhal vefat etmiş.

   Süleyman Kamil Efendinin Talik yazı ile hak edilmiş şahide taşında şöyle yazıyor:

“ Hüvel hayyü layemutu ırcil ilarabbiki radiyedin mardiyye fedhull fi ibadi vedhuli cenneti Mülkiye kaymakamlarından ve rüdbe-i saniye eshamından olup hizmeti sebkat eden Sındırgı kazasının kazaya tahvilde birinci defa kaymakam tayininden merhum ve mağfur ila rahmeti rabbulgafur Süleyman Kamil Efendi ruhu için fatiha.

3 Eylül 1301 Zilhicce 1302 yevm(günü) Salı

KAYNAK: MEZAR TAŞI TÜRKÇE TANITIM KİTABESİ