19 Haziran 2024
Türbeler

HASAN BASRİ TÜRBESİ – BATTALGAZİ / MALATYA

Kırkkardeşler şehitliğinin yanındadır. Türbesi Battalgazi belediyesince 1986 yılında, türbenin taşındığı yıllarda yapılmıştır. MS. 7. Yüzyılda Basra’dan geldiği, Malatya çevresinde yaşadığı rivayet olunur. Ermiş bir kişi olarak bilinmektedir. Bulunduğu Fırat Barajı kıyısında, baraj gölü suyu altında kalan Korucuk Köyünden nakledilerek getirilmiştir. Bu türbeye ait çeşitli efsaneler ve söylemler vardır. Söylemin bir tanesi Hasan Basri hazretlerinin  yıllar önce, bu günkü taşınmasını kastederek; “ Su ile geldim, su ile gideceğim..” sözü ilginçtir. Zeka özürlü, psikiyatri sorunlu hastaların getirildiği bu ziyaret bölgede oldukça rağbet görmektedir.

Battalgazi İlçesi Karahan Mahallesi’nde, Kırk Kardeşler şehitliği yanındadır. Hasan Basri’nin, MS 7.yüzyılda Basra’dan geldiği, Malatya çevresinde yaşadığı rivayet olunur. Ermiş bir kişi olarak bilinmektedir.

Çok sayıda ziyaretçi çeken yatırın bulunduğu türbe sonradan beton ile yenilenmiş, eski yapıya ait hiçbir iz kalmamıştır. Ziyaret binasının bulunduğu yerin su kenarında olması sebebiyle zeminde oluşan kaymalardan dolayı 1943 yılında yıkılmış, 1945’te tamir edilmiştir. 1965 yılında binada tekrar çatlaklar oluşunca köylülerin çalışması ile betonarme olarak tekrar yapılmıştır.

Türbe Battalgazi Belediyesi tarafından 1986 yılında Fırat Nehri ile Tohma suyunun birleştiği yerdeki Korucuk köyünde bulunmakta iken Karakaya Baraj Gölü suları altında kalacak olan bugünkü yerinde türbenin müştemilatıyla birlikte yapılarak türbe buraya taşınmıştır. Bu nedenle türbeye Korucuk da denilmektedir.

Kaynak: Battalgazi Belediyesi