20 Temmuz 2024
Türbeler

BABA SULTAN TÜRBESİ – EĞİRDİR / ISPARTA

Eğirdir Baba Sultan Türbesi, kapısındaki kitabeden anlaşıldığına göre Hamidoğlu İlyas Bey zamanında, 1358 yılında İsa Bin Musa adındaki zat için yaptırılmıştır. Türbe içindeki Baba Sultandan başka türbedarı olan Sureti Baba (Zorti Baba) ile Palaz Baba adlarında iki kişinin mezarı daha vardır. Son zamanlara kadar Sakahane tabir edilen su soğutma yeri vardı. Burada bulunan küplerden su içilirdi. Bugün bunlar kalmamıştır. Türbe ziyarete açıktır.

Baba Sultan türbesinin kitabesinde bu türbenin 1357 yılında Hamitoğulları5 beylerinden Hüsamettin İlyas Bey zamanında İsa bin Musa adında bir kişi tarafından yaptırıldığının ifade edilmesi, zaviyenin geçmişinin XIV. yüzyıla kadar dayandığını göstermektedir. 1407 yılında Karamanoğullarından Mehmet ibni Alaeddin Bey, Baba Sultan zaviyesi için bir vakıf kurdurmuştur. 1421 yılında ise Turgut oğlu Pir Hüseyin Bey adında bir emir tarafından bu zaviye için yeniden bir vakıf kurularak vakfın mütevelliliği görevine Dediği Sultan evladından Ertuğrul getirilmiştir (Uzunçarşılı, 1929, s. 231-232). Dediği Sultan zaviyesi, Konya’da önemli bir Bektaşi merkezidir. Mesafe olarak komşu iki yerleşim biriminde bulunan bu Bektaşi zaviyelerinin XV. yüzyılda birbirleriyle iletişim halinde olduğu anlaşılmaktadır. Baba Sultan, tek kubbeli bir türbe içinde sandukalı bir kabirde metfundur. Burada şeyhlerin ikametine mahsus bir oda ve aşhane vardı. Zaviyede sakahane adı verilen bölümde büyük su küpleri var idi. Büyük küplerin yarısı toprağa gömülü olup, Eğirdir Gölü’nden getirilen sular bu küplere konularak suların buz gibi olması sağlanırdı. Anayol güzergâhında yer alan bu küpler sayesinde giden gelen yolcular bu sulardan içerlerdi (Yiğitbaşı, 1972, s. 64). Böylece zaviye bir nevi sebil işlevini yerine getirirdi.

KAYNAK: DERGİ PARK