1 Mart 2024
Camiler

VAİZOĞLU CAMİİ – KARS

1579 tarihinde Osmanlı Padişahı III. Murad’ın emri ile Lala Mustafa Paşa tarafından Kars şehrini yeniden imar çalışmaları sırasında yaptırılmıştır. Kars kalesinin batı eteğinde yer alan cami Cumhuriyetin ilanından sonra önemli miktarda onarım görmüştür. Cami şehrimizde bulunan Osmanlı dönemine ait 9 adet camiden birisi olup Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunmaktadır.
İlk olarak Divriği’den gelen zaimlerden Vezin (Vaızn) Köyü’nü zeamet olarak alan Vaizoğlu ailesi tarafından 1580 yılında yaptırılmıştır. Ancak 1604 yılında Safavi şahı Abbas Ordusu ile Kars’ı işgal edip 1579 yılında yapılardan çoğunu yıkarken camiyi de yıktırmıştır.
Şah Abbas tarafından yıktırılan cami,1646 yılında Ulu Cami’yi yaptıran Hacı Halil oğlu Hacı İbrahim tarafından yeniden yaptırılmıştır. Ermeniler ve Rusların bir süre cephanelik olarak kullandığı toprak damlı olan bu cami, 1918 de Ermeni eşkıyalar tarafından minaresi ile birlikte yıkılmıştır.1976 yılında yeniden yapılan bu cami halen ibadete açıktır.
Camii su basman seviyesine kadar sıralı moloz taş ,su basman seviyesinden sonra moloz taş duvar üzeri derzli kesme bazalt taştır . Dış duvarlarda yer yer devşirme taş malzeme görülmektedir. Tavanı ahşap , çatısı saç kaplıdır.
Kars Kalesi Eteğinde olan bu Camii Bazalt taş ile yapılmıştır.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI /ANITSAL.COM