1 Mart 2024
Camiler

ALİ BEYLİ KÖYÜ CAMİ – SARUHANLI – MANİSA

Alaybeyi Camisi, bugün yerinde olmayan inşa kitabesine göre II. Selim döneminde, Ferhad Ağa tarafından H.979/M.1571-1572 yılında yaptırılmıştır. Özgünde mescit olarak inşa edilen yapı, güneybatısındaki Dilşikâr Hatun’un isteği üzerine yaptırılan sıbyan mektebiyle birlikte bir külliye meydana getirmektedir.

Caminin banisi olan Ferhad Ağa, Manisa’da bir külliye yaptıran Dilşikâr Hatun’un eşidir. III. Murad’ın Manisa’da sancakbeyi olarak bulunduğu sırada alaybeyi olarak görev yapmıştır.

Alaybeyi Camisi, 1922 yılında Yunan işgali sırasında yakıldığından özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiştir. Bugünkü cami, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve düz tavanlıdır. Kuzey cephesinde bir son cemaat yeri vardır. Minare, kuzeydoğu tarafına inşa edilmiştir. Yapının beden duvarları sıvalıdır. Harim, alt ve üst sıraya açılmış çok sayıda pencereyle aydınlatılmaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI