23 Haziran 2024
Camiler

HALFETİH MİNARESİ VE CAMİİ – BATTALGAZİ / MALATYA

Ulucami’nin yapım yılı ile aynı dönemlerde yapılmış olup mimari özellikleri de benzerdir. Bu durumda 13.yüzyılda yapıldığını söyleyebiliriz. Çevresinde bulunan bütün yapılar yıkılmıştır. Ulucami’nin yapım yılı ile aynı dönemlerde yapılmış olup mimari özellikleri de benzerdir. Bu durumda 13.yüzyılda yapıldığını söyleyebiliriz. Çevresinde bulunan bütün yapılar yıkılmıştır. Ulucamii ve Şahabiyye-i Kübra medresesi ile bir bütünlük sağladığı tespit edilen bu minare, geniş alana yayılan yapıların diğer ucu olarak, Meydanbaşı sur kapısı girişi doğrultusunda yapıldığı belirlenmiştir. Bulunduğu yer, Ulucami ve Şahabiyye-i Kübra medreselerinin 50 metre güneydoğu istikametindedir. Yöre halkı tarafından Hötüm/Hatem Dede olarak bilinir. Yalnızca minaresi ayakta kalan Halfetih minaresi, Ulucami’nin minaresiyle aynı özelliktedir. Minarenin büyüklüğü ve çevresindeki temel kalıntıları ve bu alandaki yapılar geniş bir alana yayılmış medresenin devamı olduğu izlenimi uyandırmaktadır. Minarenin yanında üç kardeşler mezarı vardır. 2006 ve 2011 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çevresinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: Battalgazi Belediyesi