20 Nisan 2024
Camiler

IŞIKLAR KÖYÜ VE CAMİ – TİRE / İZMİR

Aydınoğulları Dönemi zaviyesiyle ünlü olan yerleşim daha sonra köy oluşumunu kazanmıştır. Köy daha sonraki süreçte Sultan II Abdülhamit’in çiftlikleri içinde yer almıştır. Köy cami, mektebi, ve su yolları 1896 yılında Sultan tarafından yaptırılmıştır.
Köy, eski bir Roma dönemi yerleşimi üzerine kurulmuştur. Kabristanlıkta Roma dönemi sütün başlıkları ve tapınak malzemeleri vardır.
Cami ; Sultan II. Abdülhamit’in beratlı camilerindendir. Oğlu Şehzade Mehmet Selim ‘in adı verilen cami Selimiye adıyla kayıtta yer almaktadır. Cami i mektep, muallimhane planıyla ele alınan camiler grubundadır. Ayrıca su hizmetleri de külliyeye eklenmiştir.
Cami özgün kimliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. Sadece minaresi orijinalliğini korumaktadır. Bir de diğer II. Abdülhamit camilerinde olduğu gibi burada da Sultanın Tuğrasını taşıyan beratı bulunmaktadır.
Kaynak: A. Munis Armağan