20 Mayıs 2024
Camiler

BEDESTEN CÂMÎİ – ZİLE / TOKAT

Adnan Menderes Caddesi üzerinde, Şehir Hamamı ve PTT karşısında yer alır. Evliya Çelebi, burasının Zile’de panayır aylarında Ermeni ve Rum ticaret ve sanatkârları tarafından geçici olarak işyeri amacıyla kullanıldığını ve dört giriş kapısı olduğunu belirtir.

 Bu durum, Osmanlı döneminin son zamanlarına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra câmi haline çevrilen bedesten, 1939 depreminde büyük hasar görmüş ve 1950 yılına kadar kapalı kalmıştır.

 1951 yılında yeniden esaslı bir şekilde tamir gören câmi, tekrar ibadete açılmıştır. Şu anda câminin Güney’indeki ve Batı cephesindeki işyerleri yıkılarak – 1989 tarihinde – (câmiye bitişikti) Belediye tarafından park haline getirilmiş, yine câminin Güney tarafındaki park içine Belediye tarafından güzel bir şadırvan (1990 yılında) yaptırılmıştır.

 Dört cephesi de yollarla çevrili olan câmi; taştan yapılmış olup, sonradan tadilâtla üzeri sıvanmıştır. Câminin çatısı dört kubbeli olup, kubbeler altı köşeli kasnaklıdır. Kubbe üzerleri tavanla örtülüdür. Câminin pencereleri yarım daire biçimindedir. Pencerelerde renkli cam kullanılmıştır.

Kaynak: Kültür Portalı