11 Aralık 2023
Kiliseler

MERYEM ANA KİLİSESİ (KÜLTÜR MERKEZİ ) – KULA – MANİSA

Meryem Ana Kilisesi Manisa’nın Kula İlçesinde, Kulanın doğusunda korunmuş doku içinde, arazinin yüksek bir noktasında konumlanmıştır..

Kilisenin kuzeybatı kapısı üzerindeki kemer alınlığında yer alan Yunanca mermer kitabe kayıptır. Ancak eski fotoğraflardan kitabe üzerinde, 25 Mart 1837 tarihi net bir şekilde okunmaktadır. Büyük olasılıkla kilise 1831 yılında inşa edilmeye başlandı, 1837 yılında ise büyük bir onarım ve tamir gördü.

Kilise, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Dıştan boyu 25.30m., eni 9.22m. yüksekliği 7.33m.dir. Tek apsislidir. Doğuda, eksende dışa çıkıntı yapan apsis içten ve dıştan yarım yuvarlaktır. Üzeri beşik çatı ile örtülüdür. Kilise, dışta iki yana eğimli kırma çatı, içte tonoz ile örtülüdür. Tonozun malzemesi ahşap konstrüksüyon üzerine alçı kaplamadır (Bağdadi). Tonoz, belli aralıklarla atılan sığ ahşap destek kemerleri ile desteklenmiş bunların da üzeri profili silmeli alçı kaplama ile belirlenerek tavan sıvasından farklı boyanmıştır. Sıvaların ve ahşap konstrüksüyonun bir kısmı kayıptır. Yapıda sade ve basit olan cepheler, giriş ve pencere açıklıkları ile düzenlenmiştir. Kuzey, güney ve doğu cephelerinin saçak altında profilli silme bulunmaktadır. Açıklıkların tümünde orijinalde mevcut olduğu bilinen ahşap kapı kanatları ve pencere kapakları günümüze ulaşamamıştır. Yapı iç mekanında günümüze kadar ulaşamamış olan vaaz kürsüsüne ait izler duvar üzerinde gözlemlenmiş restorasyon çalışmalarında da gün yüzüne çıkarılmıştır. Alçı malzeme ile duvar üzerine yapılmış mumluklar ve plastrlar günümüze kadar ulaşmıştır.

2011 yılında başlanılan restorasyon çalışmalarının ardından 2013 yılında yapılan Resmi açılış töreni ile Meryem Ana Kilisesi kültür merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Meryem Ana Kültür Merkezi Minyatür Kula projesine de ev sahipliği yapmaktadır.

KAYNAK: KULA BELEDİYESİ