20 Temmuz 2024
Türbeler

ÇOBAN DEDE TÜRBESİ – GÜNEŞLİ KÖYÜ / BERGAMA – İZMİR

     Güneşli köyü takriben 1300 yıllarda kurulmuş olması lazım.

    Çoban Dede türbesi Güneşli Köyü’nün kuzeyinde aşağı yukarı köye 1 km mesafededir. Türbe geniş bir alanda bulunuyor. Alanın etrafı tel örgü ile çevrilmiş. Alana giriş kapısı üzerinde “Çoban Dede” türbesi yazıyor. Fakat alan içindeki türbe binası üzerinde “Tekke Dede Türbesi” yazıyor. Bu tabelalar buraya bilinçli mi konulmuş bilinmiyor. Türbenin etrafındaki kalıntılara bakılırsa burada bir tekke veya başka bir yapının olduğu anlaşılıyor.  Türbe içinde tek bir sanduka var. Bina kâgir olarak kare planlı yapılmış ve kubbesinin üzeri kiremit kaplı. Türbenin etrafı yeşile boyanmış.

   Yalnız bu türbe hakkında şu anlatılır. Karesi Bey Bizans’tan Bergama’yı alır. Kozak’a çekilen Bizans ordusu ile Mehmet’ül-İns Kumandasındaki Karesi Bey ordusu Güneşli Yaylasında çatışmaya girerler. Bu çatışmada hayatını kaybeden komutanın türbesi ve askerlerin mezarları burada bulunmaktadır. Güneşli’nin eski Adı Tekke, bu olayla ilgili olarak konulmuştur. Fakat halk kendi yaşantısı içinde bir Tekkedere söylencesi üreterek bu mezarı Çoban Dede diye birine mal eder. Anlatılır ki, Kozak’ta asıl yayla burasıdır.

 “Ağacı az, otlağı çok, yeri yüksek, kışı sert, yağışı karlı, yazın pınarları buzludur. Yörükler yayla obası olarak buraya geldiklerinde otlak, sulak diye bildikleri bu yer zamanla kurak, çorak oluverir. Kışın karı eksik mi düştü, yazın sıcağı baskın mı çıktı neyse, sıkıntı baş gösterir. İnsanlar düşünüp taşınmaya başlarlar. Hastalık yayılmaya, susuzluktan hayvanlar bayılmaya, ölenler sayılmaya başlayınca Çoban Dedeyi arayıp bulurlar, el aman deyip ayağına kapanırlar. Çoban Dede üç gün bekler, kulağını yere koyar, akşamüzeri güneşi arkasına alıp değneğini savurup atar. Değneğin düştüğü yere koşan Yörükler gürül gürül akan bir suyun kaynadığını görünce bayram yaparlar. Dönüp dedeye teşekkür için geldiklerinde onu ölmüş görünce yasa bürünürler.”

  Bugün dedenin mezarı olduğu yer türbedir. Çoban Dede ismiyle de anılan Tekke Dede ilçeye 1 km. mesafedeki Güneşli beldesinde bulunmaktadır.

 İçeriden giriş kapısı üzeri büyük bir ihtimalle defineciler tarafından oyulmuş. Çirkin bir görüntü oluşmuş. Yazık.