14 Temmuz 2024
Camiler

ŞERİF PAŞA CAMİİ – SINDIRGI / BALIKESİR

Şerif Paşa; cami için Sındırgı ovasında kendisine koruluk ve çiftlik olarak belirlediği araziyi cazip görüp Midilli adasından getirttiği Rum ustalarına Koca Camii (Şerif Paşa Camii ) şerif paşa hamamı ve medreseyi 1834’de yaptırmıştır. Cami, dere yanındaki eğimli bir arazi üzerinde bulunduğundan dolayı, bir set üzerinde inşa edilmiştir. Avlusundaki 2 kabirde buradaki medrese müderrislerinden İbrahim Efendi (ÖT:1861) ve Şeyh Hüseyin Efendi (ÖT:1896) metfundur.

Cami, toplam 400 metrekarelik arsa üzerinde 200 metrekare iç alana sahiptir. Bina, dikdörtgen plânlı, ahşap kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Tavanı 4 adet ahşap direk desteklemektedir. Mihrap üzerindeki kelime-i tevhid hattı, Küçük Cami mihrabındaki hat ile aynı kişi tarafından yapılmıştır. Kadınlar mahfiline son cemaat yerinin sağındaki döner merdivenle çıkılır. Kapı tarafındaki pencerelerin kilit taşları üzerinde ay yıldızlı motifler işlenmiştir. Caminin giriş kapısı kuzeyde olup, kapının sağ ve solundaki pencereler sivri kemerlerle tamamlanmış, alınlıklar ise düzgün yontma taşla yapılmıştır. Camide kullanılan taşlar yöre köylerinden temin edilmiştir.

Bir adet tarihi yuvarlak şadırvanı vardır. Bunun yanında yeni yapılan dış ve iç şadırvan ise caminin giriş kapısı tarafında bulunmaktadır. Caminin kuzey batı köşesinde tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Cami’nin minaresi temelden başlayarak kaide, pabuç, gövde, şerefe, petek, külah ve âlemden oluşmaktadır. Minare kaidesi kare gövdesi silindiriktir. Kaide kısmı kesme taş, gövdesi tuğla malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Şerefe altı, altı sıra testere dişi silmeyle doldurulmuştur. Minare kurşun malzemeden yapılan konik bir külahla sonlandırılmıştır. Minare Selçuklu mimarisine uygun olarak Cüneyt’ten getirilen kerpiç tuğlalarla yapılıp, sol iki pencere hizasına hicri ya da Rumi 1287 yılında inşa edilmiştir. Cami avlusundaki selviler de yine o dönemde dikilmiştir.

Yapı 2015 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından minaresiyle birlikte restore edilmiştir.

Şerif Paşa Camisini yapan Rum Usta yine bölgedeki Yaylabayır Camisi’ni de yapmıştır bu yüzden Yaylabayır Camisi Şerif Paşa camisinin minyatürü gibidir. Hatta o dönemde bu Usta’nın Hristiyan olması sebebiyle haç işareti simgesi koyabilir diye söylenince Şerif Paşa tarafından caminin yapımı dikkatle takip edilmiştir.