22 Mayıs 2024
Camiler

SUCAHLI KÖYÜ MEZARLIK CAMİ – KINIK / İZMİR

   İzmir ili, Kınık ilçesi, Sucahlı Köyündeki cami köyün mezarlığı içerisindedir. Kınık’ın en eski camisidir. Osmanlı askerleri tarafından bir gecede yapıldığı söylenmektedir.

İki satırlık Kitabede ise Hacı Abdurrahman ahdesi olarak belirtiliyor. Yapım yılı da okunabildiği kadarıyla H.1091 (M.1680) olarak belirtilmiş.

   Dikdörtgen planlı cami tavanı düz ve kiremit kaplıdır. Üst kısma çıkış merdivenleri aşınmıştır. Minaresi merdivenli taç minaredir.

   Camini iç mekânı tamamı ahşaptır. İki sıra halinde dört sıralı toplam sekiz adet ahşap sütun çatıyı taşımaktadır. Cami girişi yine ahşap ve orjinal olan kemerli tahta bir kapıdan girilir. Giriş kısmının önünde ahşap iki sütunun taşıdığı bir sundurma vardır. Üzeri kiremit ile kaplıdır.

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli