24 Mayıs 2024
Camiler

BALI BEY CAMİ – YENİŞEHİR – BURSA

Fatih devri eserler arasında değerlendirilen Balı Bey Camii, İzmir fatihi Baş vezir Beyazid Paşa’nın kardeşi şehit Hazma Bey’in oğlu Balı Bey tarafından yaptırılmıştır. Camii’in inşaat kitabesi bulunmadığından inşaat tarihi bilinmemektedir.
Camii’nin güneyindeki hazirede iki mezar taşı bulunmaktadır. Birinci mezarın baş taşında, Balı Bey’in adı belirtilmeyen bir oğlunun 910 H./1504-05 M. Tarihinde vefat ettiği; ikincisinde ise yalnız 956 H./1549-50 M. Tarihi verilmiştir. Yenişehir Şemaki evinin bahçesinde muhafaza edilen 1159 H./1746-47 M. Tarihli bir kitabe camiiyle ilgili bir yayında tamir kitabesi şeklinde değerlendirilir. Üç satırlık mermer kitabede “Halil Beğ bin merhum mirvala Kadr-i Alişan Mehmet beğ’in” camii Beyt-i Mamur’a döndürdüğü belirtilmektedir.
Camii kare planlı, kubbeli bir ibadet mekanı, doğu ve batısında eş boyutlu kare planlı ve kubbeli küçük yan kanatlar ve kuzeyinde de doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, düz tavanlı son cemaat yerinden müteşekkildir.
KAYNAK: BURSA COM