21 Haziran 2024
Türbeler

HEKİM SİNAN (ŞAİR ŞEYHİ) TÜRBESİ – KÜTAHYA

Şeyhi, Hekim Sinan olarak da bilinmektedir. 14.yüzyılın sonu ile 15 yüzyılın başlarında yaşamış olan şair, II.Yakub döneminde Germiyan sarayında bulunmuştur. Kütahyalı olan Şeyhinin asıl adı Yusuf Sinanüddin olup, dönemin en önemli şairlerindendir. Germiyan Beyi Süleyman Şah eğitimini üstlenerek şairi İran’ a göndermiştir. İran’ dan göz hekimi olarak dönmüş, Germiyan Beyi II. Yakub’ un , Osmanlı Padişahlarından Çelebi Mehmed ve II. Murad’ın özel hekimi olmuştur. Şeyhi iyi bir hekim olduğu kadar usta bir şairdir. Divan edebiyatımızın ilk hiciv örneği ”Harname” si çok zarif ve ünlüdür. Divanı 1438 yılında yazılmıştır. Divan edebiyatımızın ilk hiciv örneği ”Harname” si çok zarif ve ünlüdür. Divan-ı Şeyhi, Dürr’ül-akaid, Tıbbi Risalesi, Hüsrev-ü Şirin diğer eserleridir.

”Bir eşek var idi zaif ü nizar, yük elinden katı şikeste vü zar,

Gâh odunda vü gâh suda idi, dün ü gün kahr ile kısuda idi

Dudağı sarkmış u düşmüş enek, yorulur arkasına düşse sinek

Arkasından alınsa palanı, sanki it artığıydı kalanı” (Harnameden)

Kaynak: Kütahya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ”Kütahya Tanıtım Broşürü”