21 Haziran 2024
Şehirler ve İlçeleri

ÇAVDARHİSAR – KÜTAHYA

Kütahya’nın 48 km güney batısında yer alan ilçenin yüzölçümü 298 km2, rakımı ise 1004 metredir. Arazi genellikle ovalık ve bazı kesimleri de ormanlardan oluşmaktadır. İlçede Ege ve İç Anadolu’nun karasal iklimi hâkimdir.

 Tarihçe:

 Heredot’un dünyanın en eski kavmi olarak nitelediği Frigler, Kütahya bölgesinde rastlanan ilk topluluktur. Büyük Frigya ve Küçük Frigya şeklinde ikiye ayrılarak yönetilen Frig devleti içinde Aizanoi, Küçük Frigya’nın önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Friglerden sonra bölgede sırasıyla Kimmer, Lidya, Pers, İskender İmparatorluğu, Bergama Krallığı ve M.Ö.133’de Roma imparatorluğunun hakimiyeti görülür. Şehir Roma döneminde psikoposluk merkezi olarak önemini korumuştur.  1078’de Anadolu Selçuklu Devletini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah aynı tarihte Kütahya’yı fetheder. Bölge Germiyan Beyliği kuruluncaya kadar Türklerle Bizans arasında sürekli el değiştirmiştir. 1097 haçlı seferleri esnasında bölge haçlılarca işgal edilir. 1176’da ise II. Kılıçarslan’ın Miryekefalon savaşında Bizans ordusunu yenmesinin ardından 1177 ve 1182’de Kütahya ve Eskişehir havalisini kati olarak Türkleştirir.  Osmanoğulları’nın Batı Anadolu’ya yerleşmesi sırasında Çavdar Tatarları’nın Aizanoi bölgesine yerleşerek üs olarak kullanmıştır. İlçenin Çavdarhisar adını bu boydan aldığı bilinmektedir. Nüfus kayıt sistemine göre ilçenin nüfusu 9000 dir. Bu nüfusun 2400’ü ilçe merkezinde 6600’ü belde ve köylerde yaşamaktadır.  İlçe merkezi 4 mahalleden ibaret olup, ayrıca 22 köy ve bir belde bulunmaktadır.

 Kültür, Turizm:

 Kütahya’ya 48 km uzaklıkta olan Çavdarhisar, Uşak-İzmir Devlet Karayolu üzerinde kurulmuş bulunmaktadır. İlçeye bağlı 1 belde ve 22 köy mevcut olup bu köylerin tamamının yolları asfalt kaplamadır. İlçeye bağlı köylerin tamamında kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Elektrik, haberleşme, içme suyu, ulaşım hizmetleri açısından önemli bir problemi bulunmamaktadır. İlçeye yaklaşık 20000 biletli yerli ve yabancı turist gelmekte olup, turistlerin konaklaması için ilçemizde 2010 Eylül ayında faaliyete geçen Anemon Hotel’in 47 oda 108 yataklı bir butik oteli bulunmaktadır. Çavdarhisar’da halkın geneli tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hayvancılık genellikle köylerde yaygındır. İlçe merkezinde birkaç aile küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Keçi besleyen aile ilçe merkezinde yoktur. Keçi yetiştiriciliği daha çok dağa yakın olan köylerde yaygındır.     Bölgemizde çiftçiler çoğunlukla buğday, nohut ve şeker pancarı yetiştirmektedir. Sebze ve meyve yetiştiriciliği fazla yaygın olmamakla beraber domates, biber, marul, salatalık, ıspanak, lahana gibi sebzelerle; elma, armut, kiraz, vişne, çilek gibi meyveler yetişmekte, özellikle Hacıkebir beldemizde yetiştirilen çilek son derece lezzetli olup Hacıkebir çilekleri yerel bir üne de sahiptir. Son zamanlarda özellikle patates üretiminde önemli artış olmuştur.  İlçemizde balıkçılık faaliyetleri de yürütülmektedir. İlçemiz Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük “Kara Alabalık Tesisi”ne sahiptir. 

Kaynak: Çavdarhisar Belediyesi

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli