22 Mayıs 2024
Camiler

ATİK İBRAHİM PAŞA CAMİİ – ORDU

Ordu Merkezde bulunmaktadır. Camii 1770 yılında Atik İbrahim Paşa tarafından kütük camii olarak inşa edilmiş fakat zaman içinde tahrip olması sebebiyle 1802 yılında tekrar inşa edilmiştir. Camii dikdörtgen planlı, iki şerefeli bir minaresi vardır. Camiinin en güzel kısmı barok tarzında yapılmış olan mihrabıdır.

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapı harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yazılı kaynaklara göre, İbrahim Paşa tarafından ahşap olarak inşa edilen cami yıkılmıştır ve yerine, 1800’lü yıllarda şimdiki taş cami yapılmıştır. Yapı halk tarafından Orta Camii olarak da adlandırılmaktadır. Son cemaat yeri revaklı olup sivri kemerlidir. Yapının kuzey ve doğu cephesinde iki adet girişi bulunmaktadır. Kuzey cephesi girişinin yuvarlak kemerli açıklığı bulunmaktadır. Açıklığın her iki yanında ikişer adet sütunçe bulunmaktadır. Yivli olan sütunçelerin sütun başlıkları kompozittir. Sütunçeler ile kapı açıklığı arasında bulunan alanda bitkisel motifli süslemeler bulunmaktadır. Bu giriş kapısı çift kanatlı ve ahşaptır. Doğu cephesi girişi yuvarlak kemerlidir. Kapı açıklığının her iki yanında birer adet sütunçe bulunmaktadır. Kapı açıklığının üzerinde sütunçelerin başlıklarında bitkisel motifli bezemeler mevcuttur. Orta kısmı yuvarlak kemer oluşturan ve yanlardan sütunçelere oturan lento bulunmaktadır. Lento ile kapı açıklığı arasındaki alınlıkta kitabesi yer almaktadır. Giriş kapısı iki kanatlı ve ahşaptır. Kuzeybatı köşesinde kesme taş malzeme ile inşa edilen iki şerefeli minaresi bulunmaktadır. Yapının pencereleri dıştan sivri kemerli, içten yuvarlak kemerlidir. Çift sıra olan pencerelerde üst sıra pencereler alttakilere oranla daha küçüktür. Güney cephesinde iki, doğu cephesinde yedi, batı cephesinde sekiz, kuzey cephesinde ise beş adet pencere bulunmaktadır. Ahşap pencereleri giyotin formdadır. İç mekânda tüm duvarlar sıvalıdır. Duvarlarda süsleme bulunmamaktadır. Kadınlar mahfiline harimin içinden giriş kapısının doğusunda bulunan çift kollu merdiven ile çıkılmaktadır. Mihrap, taş malzemeden yapılmış olup oldukça süslü taş işçiliği görülmektedir. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış olup özgün değildir. Yapının içten üst örtüsü ortada kubbe ve yanlarda düz tavan olup ahşap malzemeden yapılmıştır. Kubbe içerisinde az miktarda kalem işi mevcuttur

KAYNAK: KARADENİZ KÜLTÜR ENVANTERİ