20 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

VAKVAK TEKKESİ (TÜRBESİ) – MANİSA

Vakvak Tekkesi, giriş açıklığı üzerinde yer alan inşa kitabesine göre III. Murad döneminde, H.983/M.1575 yılında yaptırılmıştır. Özgünde türbe olarak inşa edilen yapı, herhangi bir mezar barındırmamaktadır. Kaynaklarda yapının Karlızade Şeyh Süleyman Efendi’nin tekkesi olarak kullanıldığı belirtilmektedir.

Yapının banisi hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Tekke kare planlıdır. Yapının üzerini pandantif geçişli bir kubbe örtmektedir. Doğu cephesinde eyvanlı bir girişe yer verilmiştir. Eyvan dip duvarında basık kemerli bir giriş açıklığı ile yuvarlak kemerli bir pencere vardır. Yan duvarlara da mukarnaslı kavsaralara sahip birer mihrabiye yerleştirilmiştir. İç mekân, duvarlar ve kubbe kasnağı üzerine açılmış pencerelerle aydınlanmaktadır. Yapının beden duvarları taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI