23 Haziran 2024
Özel Mekanlar

ÇEŞNİGİR KÜTÜPHANESİ – MANİSA

Çeşnigir Kütüphanesi, inşa kitabesine göre II. Mahmud döneminde, Hacı Eyüp Ağa tarafından H.1247/M.1831-1832 yılında yaptırılmıştır.

Hacı Eyüp Ağa, özellikle XVIII. yüzyılda Batı Anadolu Bölgesi’nde etkili olmuş bir ayan ailesi olan Karaosmanoğulları’na mensuptur. Babası Hacı Pulat Mehmed Ağa’dır. Aydın Muhassıllığı ve Manisa Mütesellimliği görevlerinde bulunan Hacı Eyüp Ağa, daha sonra Aydın Kaymakamlığı’na getirilmiş ve 1845 yılında da vefat etmiştir.

Kütüphane kare planlıdır. Tek mekândan oluşan yapı, pandantif geçişli bir kubbeyle örtülüdür. Beden duvarları taş ve tuğla ile örülmüştür. Girişin bulunduğu kuzey cephesinde çapraz tonozla örtülü, tek birimli bir revak vardır. İç mekân sade ve süslemesizdir. Doğu, batı ve güney kenarlarına sivri kemerli nişler açılmış, diğer kenarlarda da altlı üstlü pencere açıklıklarına yer verilmiştir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI