23 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

HACI HÜSEYİN AĞA KÜTÜPHANESİ – MANİSA

Hacı Hüseyin Ağa Kütüphanesi, inşa kitabesine göre III. Selim döneminde, Hacı Hüseyin Ağa tarafından H.1221/M.1806 yılında yaptırılmıştır.

Hacı Hüseyin Ağa, özellikle XVIII. yüzyılda Batı Anadolu bölgesinde etkili olmuş bir ayan ailesi olan Karaosmanoğulları’na mensuptur. Babası Hacı Ahmed Ağa’dır. Manisa Mütesellimliği ve Aydın Muhassıllığı görevlerinde bulunan Hacı Hüseyin Ağa, ailesine parlak bir dönem yaşatmış ve bölgede pek çok mimari eser yaptırmıştır. Mütesellimlikten azledildikten kısa bir süre sonra, 1816 yılı Mart ayında vefat etmiştir.

Kütüphane sekizgen planlıdır. Tek mekândan oluşan yapının üzerini alaturka kiremitle kaplı bir kubbe örtmektedir. Beden duvarları taş ve tuğla ile örülmüştür. Girişin bulunduğu kuzey cephesinde çapraz tonozla örtülü, tek birimli bir revak vardır. İç mekân sade ve süslemesizdir. Doğu, batı ve güney kenarlarında sivri kemerli nişlere, diğer kenarlarda da altlı üstlü pencere açıklıklarına yer verilmiştir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI