20 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

HATUNİYE SIBYAN MEKTEBİ – MANİSA

Hatuniye Sıbyan Mektebi’nin inşa kitabesi yoktur. Hüsnüşah Hatun’un Rebiülevvel 903/Kasım 1497 tarihli vakfiyesine göre yapı, XV. yüzyılın sonlarında inşa edilen Hatuniye Külliyesi’nin bir parçasıdır.

Yapının banisi olan Hüsnüşah Hatun, II. Bayezid’in eşlerinden biri ve Şehzade Şehinşah’ın annesidir. Oğlunun Saruhan Sancağı’na gönderilmesi üzerine onunla birlikte Manisa’ya gelmiş; cami, imaret, han, sıbyan mektebi ve hamamdan oluşan külliyesini de bu dönemde inşa ettirmiştir.

Mektep 19. Yüzyıl başlarında Bayraktarzade Ahmet Efendi tarafından yenilenmiştir. Sıbyan mektebinin kuzeyinde bulunan mezar, Sadrazam Mütercim Mehmet Rüştü Paşa’ya aittir.

Sıbyan mektebi, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı bir yapıdır. Dikdörtgen planlı hacim, bir duvarla kare planlı iki mekâna ayrılarak kubbelerle örtülmüştür. Güneydeki mekân, batı cephesindeki bir sivri kemerle dışarıya açılmaktadır. Beden duvarları taş ve tuğla ile almaşık düzende örülen yapı, cepheler üzerine altlı üstlü yerleştirilmiş pencereler vasıtasıyla aydınlanmaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR BARLIKLARI