20 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

RÜŞTİYE MEKTEBİ – TALAS / KAYSERİ

FATMA KEMAL TİMUÇİN HALK KÜTÜPHANESİ  –  KAYSERİ şehrinde TALAS ilçesinde Harman, Erhan Cad. No:90, 38280 Talas/Kayseri adresinde bulunmaktadır.

FATMA KEMAL TİMUÇİN HALK KÜTÜPHANESİ Kültür Sanat sektöründe hizmet vermektedir. Talas/Harman Mahallesi, Kemal Timuçin Meydanının güneyinde, Harman Camiinin batısında bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Sağlam ve kütüphane olarak kullanılmaktadır.
H.1286/M.1869 Plan ve mimari özellikleri: Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir mekan olarak inşa edilen eser bodrum ve zemin olmak üzere iki katlı olarak inşa edilmiştir. Genel kütle itibariyle ters T biçiminde düzenlenmiştir. Kuzey cephede bulunan giriş kapısı, bir eyvan şeklinde ele alınan yapının kuzey tarafından iki oda bulunmaktadır. Bu odaların güney tarafında da bugün kütüphane salonu olarak kullanılan dershane mekanı yer almaktadır. Kuzey taraftaki odaların doğu ve batıya doğru çıkıntı yaptığı gözlenmektedir. Yapının üst örtüsü orijinalinde ardıç direkler üzerine düz toprak dam iken, 1999-2000 yılları arasında yapılan onarımlarla betonarme olarak yenilenmiştir. Toprak sıvalı duvarlar da kireçle badanalanmıştır. Yapı batı cephesinde üç, kuzey ve doğu cephesinde dörder toplam on bir pencereyle aydınlatılmaktadır.
Ayrıca batı cephede bodrum katın havalandırılması ve aydınlatılmasını sağlayan iki tepe pencere bulunmaktadır. Kuzey ve batı cephedeki pencereler, üst kısmı yuvarlak kemer şeklinde düzenlenmiş düz profilli bir silme kuşağıyla çerçevelenmiştir. Yapının saçak seviyesinde üç yönden dolaşan silme kuşağı dikkati çeker. Giriş eyvanının üst kısmında saçağa yakın bölümde barok tarzı bir yuvarlak kemerle çerçevelenmiş inşa kitabesi bulunmaktadır.
Süslemesi: Yapı süsleme olarak oldukça sadedir. Pencereleri çerçeveleyen ve saçak kısmını dolaşan silme dışında bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik: Yapının tümünde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi: Kitabede, yapının sultan Abdülaziz tarafından Talas’lıların da yardımıyla H.1286/M.1869-70 yılında inşa edildiği belirtilmektedir.
Tarihlendirme: Kitabesinden hareketle1869 yılında yapıldığı bilinen eser, 1999-2000 yılında hayırsever Kemal Timuçin tarafından tamir ettirilmiştir.
Kaynakça: Kerim Türkmen, “Talas Rüştiye Mektebi”, Sanatsal Mozaik, Nisan 2000, s.38-41