21 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

HÜKÜMET ( VİLAYET ) KONAĞI – İZMİR

Katipzade ailesi 18. yüzyıl ikinci yarısında İzmir’de ayan sıfatı ile güçlenmiş ve bu gücünü 19. yüzyıl ilk çeyreğine kadar sürdürmüş bir ailedir. İzmir Konak Meydanının (sonradan semtinin ve günümüzde de Konak ilçesinin) ismi Katipzadelerin burada 1804 de yaptırdıkları üç katlı ahşap kışlık konaklarından gelmektedir. Bugünkü İzmir Hükümet Konağının yer aldığı mevkideki konaklarından ayan sıfatı ile İzmir’i fiilen yönetmişler, konaklarının devlet mülkiyetine geçmesi sonrasında da bu mekan uzun süre isimleri ile anılmıştır.
(Katipzade Konağı 1867 de yıkılarak 1872 de yerine Hükümet Konağı inşa edilmiş, Orijinal Hükümet Konağı nın 1970 de yanmasıyla yerine hala hizmet veren rekonstrüksiyon yapılmıştır.
Ailenin sonraki kuşakları da özellikle İzmir ticari hayatında önemli roller oynamışlardır. 1928 de Katipzade Sabri, Vehbi Koç tan önce İstanbul da Türkiye’nin ilk Ford oto bayiliğini açmıştır. Günümüzde de İzmir’de bir Katipzade İş Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca, Katipzade İbrahim Edhem Bey Adnan Menderes in babasıdır.