14 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

SİTTİ HATUN MEKTEBİ – BURSA

Mektep, Kara Timurtaş Paşa oğlu Oruç Bey’in kızı ve Zağanos Bey’in oğlu Hamza Bey’in hanımı olan Sitti Hatun tarafından yaptırılmıştır. Sitti Hatun Bursa’da Kamberler Mahallesi’nde ayrıca bir cami inşa ettirmiştir. Sitti Hatun tarafından 1459’da yaptırılan cami ile aynı tarihlerde inşa edildiği sanılan Sıbyan Mektebi, Dikdörtgen planlı, kagir ve kubbelidir .Yan yana kubbeli iki bölüm halindedir. Ana duvarlar iki sıra tuğla ve moloz taşla, kubbe kasnaktan üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülü ve üç sıra kirpi saçaklıdır. Kuruluşundan sonra birçok onarım geçiren mektep ve mescit, en son 1956 ve 1962 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun şekilde onarılmış, duvarla çevrilip avlu içine alınmıştır.
Sitti Hatun Mektebi’nin bulunduğu Kamberler Mahallesi, Osmangazi Belediyesi tarafından “Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Projesi” kapsamında çağdaş bir kent parkına dönüştürülmüştür.
KAYNAK:BURSA COM