22 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

KINACI EVİ – YEŞİLYURT – MALATYA

Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev taş temel üzerine, kerpiç duvar örgülü, iki katlı, kırma çatılı, kiremit örtülüdür. Cadde cephesi boyunca dükkanlar birinci katı oluşturur. Oda bölümleri ve cephe bağdadi teknikteki duvarlarla sağlanmıştır. Yapı 145 m2 alan üzerindedir. İkinci kat seviyesi boyunca ahşap eli böğründe desteklerle dışarıya çıkmalı, çıkmanın tam ortasına yarım daire şeklinde sonradan bir cumba eklenmiştir. Evin cadde yönünden üç girişi mevcuttur. Dar girişlerle arka açıklığa geçilmektedir. Arka alıklıktan geçilen basık bodrumu mevcuttur. Ahşap merdivenlerle katlara çıkılır. Yapının ikinci kat cephesi dışındaki tüm bölümlerinde değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Basit ahşap elemanları ve dış cephesi itibariyle tarihi sokak dokusuna katkıda bulunmaktadır.

Miras yoluyla bölümlenmesinden dolayı içi özgünlüğünü kaybetmiş olan ev yapılan “Sokak Sağlıklaştırması Projesi” kapsamında restore edilmiştir

Cumhuriyet dönemi yapımı olup, 1930 – 1940 tarihleri arasında yapıldığı sanılmaktadır.

KAYNAK: MALATYA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ