19 Nisan 2024
Özel Mekanlar

FATİH İBRAHİM BEY SİBYAN MEKTEBİ – URLA / İZMİR

Cam-i atik Mahallesinde Algan sokakta  Fatih İbrahim Bey adlı Osmanlı beylerinden biri tarafından  yaptırılan ve 14.yyy.da başlayıp 15.yy.da yapımı tamamlanan  cami Urla’nın kuruluşunda mihenk taşı olmuştur. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde de  sözü geçen ve tanımlanan cami (Uçurum başında eski cami namıyla maruf olduğu, üç adet kubbesi, azimeleri kârgirden  ve kurşunla kaplı iki kapısı bulunduğu, abdest havuzu ile hizmet binaları bulunduğu)  belirtilmektedir. Sübyan (sıbyan)mektebi hamamı ve şadırvanı vardır .Hamamı tahrip ve yok edilmiş, mektebi korunmaya  alınmıştır. Camii 1982 yılında onarılmıştır. Cami kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Cami ve eski külliyenin ortasında 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir çınar ağacı da bulunmaktadır.

Sıbyan mektebi cami ile beraber onarıldıktan sonra, kısa bir süre boş kaldıktan sonra, şu an cami personelinin müştemilatı olarak kullanılmaktadır.