20 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

TARİHİ KARATAŞ MUSEVİ HASTANESİ – İZMİR

Karataş Yahudi Hastanesi ya da Karataş Musevi Hastanesi , 1827 yılında İzmir’in Konak ilçesinin Karataş semtinde Türk Yahudileri tarafından kurulan bir özel hastanedir.
İzmir’in tarihinde yer etmiş hastanelerden biri olan Karataş Hastanesi’nin temelleri, 1827 yılında görülen veba ve diğer bulaşıcı hastalıklara yakalanan Yahudi cemaatine hizmet vermek amacıyla, Josue Kuriel’e ait olan kortijo (avlu) satın alınarak atılmıştır. 
Yaklaşık 10 yıl sonrasında, bu hastalıkların yaygınlığı azalmış, hastane de 1837 yılında daha geniş alanda hizmet veren bir azınlık hastanesi olarak bugünkü varlığının ana hatlarını çizmiştir. 
1840’tan itibaren, bu hastaneyi Baron Mayer Amschel Rostchild isimli, Frankfurt doğumlu, Avusturya asıllı, dünyada o dönemin sayılı zenginlerinden sayılan bir kişi desteklemiş, bunun üzerine 1874’te hastanenin ismi Rostchild Hastanesi olarak değiştirilmiştir; fakat daha sonra ortaya çıkan birtakım anlaşmazlıklar sonucu bu destek kesilmiş, hastane de toplayabildiği bağışlarla bir süre daha varlığını sürdürerek 1911 yılında kapatılmak zorunda kalmıştır.
1913 yılında, hala eski binada büstünü görebileceğiniz, İzmir’in simgelerinden sayılan Tarihi asansörü de yaptırmış olan Nesim Levi Bayraklı, hastaneye kendi yazlık evini bağışlamış, kapandığı dönemde satıştan elde edilen gelir ile de çevresindeki alanlar buna eklenerek hastane yeniden kurulup hizmete açılmıştır. Bu tarihten günümüze kadar, hastane, elde edilen gelirlerin yanında bağışlarla gelişmektedir.
1920’lerde hastane bir azınlık hastanesi kimliğinden milli kimliğe bürünmüş, daha sonra bir dernek olmuştur. Bu dönemde farklı tebaalardan birçok hasta, hastanede hizmet yapmakta olan ünlü doktorlar tarafından tedavi görmüştür. Örneğin kayıtlara bakıldığında 2 Mayıs – 9 Ekim 1921 tarihleri arasında birçok farklı kimliklerden 565 tane hastaya bakılmış olduğu görülür. Hastanede çalışmış olan değerli doktorların da oldukça uzun bir listesini aynı kayıtlardan izlemek mümkündür.
1950’de hastaneye doğum kliniği ilave edilmiştir. Günümüzde hala Karataş Hastanesi, doğum konusunda İzmir’in en ileri gelen hastanelerinden sayılmaktadır. 1962 yılında ise Yaşlılar Yurdu, Keçeciler’deki cemaat binası yanındaki yerinden ayrılarak hastane bünyesine geçmiştir.
Tüm bu gelişmelerin sonucunda gittikçe büyüyen hastane artık YENİ BİR BİNA arayışlarına girmiş, ve bu binanın da temelleri, kaderin ilginç bir oyunu üzerine, 1985’te kocası tarafından öldürülen Yolande Fercken’in vasiyetinin açılıp, yüklü servetinin büyük bir bölümünü hastaneye bırakmış olduğunun ortaya çıkmasıyla, 1986’da atılmış, 1988 yılında ise şimdiki konumunda, eski bina ile yan yana hizmet vermeye başlamıştır.
KAYNAK: http://arsiv.salom.com.tr/news/print/2321-Gecmisten-gunumuze-Izmir-Karatas-Hastanesi.aspx