23 Haziran 2024
Özel Mekanlar

ÇERKEZOĞLU MUSTAFA EVİ – AĞIRNAS – KAYSERİ

YAPI BİLGİLERİ:

Mustafa Bey Caddesi, No:23, 7 pafta, 1182 parseldeki yapı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.05.2002 tarih ve 3020 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Yapının giriş kapısı üzerinde yapının tarihi ve Bismillahirrahmanirrahim yazılı kitabe ve Neml Suresi’nden alınmış bir ayet yazılıdır. Sol tarafta ki kitabe de çift taraflı Maaşallah yazısının altında H.1250 (M.1815) yazılıdır.

Milli Mücadele Döneminde Kayseri’nin önemli şahsiyetlerinden Çerkezoğlu Mustafa Beye ait konağın 2002 yılında kültür envanteri olarak tescillenmiş olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Ağırnaslı Çerkez Mustafa Bey Konağı restorasyonu çalışmaları bir bütünlük içinde tamamlanacaktır. Mülkiyeti Belediyemize ait olan bu yapının 1815 yılında inşa edildiği bilinmektir. Milli Mücadele Dönemi’nde Kayseri’nin önemli isimlerinden biri olan Çerkezoğlu Mustafa Bey tarafından Ağırnas’ta yaptırılan bu yapı, birçok sanat değeri taşıyan özelliğini bünyesinde barındırmaktadır.” dedi.
Başkanı Dr. Palancıoğlu, konağın kesme taş, kaba yonu taş, ahşap ve demir malzeme kullanılarak aslına uygun olarak onarıldığını sözlerine ekledi.