23 Mayıs 2024
Camiler

KÖLÜKOĞLU CAMİ – YEŞİLYURT – MALATYA

Hıroğlu Mahallesinde bulunan cami giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre Hacı Ömer Ağa tarafından H. 1338 (M. 1920) yılında yaptırılmıştır.

Yapı kare planlı ve tek kubbe ile örtülüdür. Kuzey cephede yer alan son cemaat yeri ahşap tavanlıdır. Dıştan sac kaplıdır. İki yanı kapalı ve önü camekânla örtülüdür. Son cemaat yerinde giriş kapısının sağında basit mihrabiye bulunmaktadır. Son cemaat yerinin zemin kotu avlu zemin kotundan çok yukarıda olduğundan, son cemaat yerine sonradan betonarme olarak yapılmış basamaklarla çıkılmaktadır.

Son cemaat yerinden dikdörtgen kesitli kapıdan harim kısmına girilmektedir. Kapının söve ve lentoları taştandır ve üzerleri boyanmıştır.

Kapının lentosu üzerinde dış yüzeyi testere dişi şeklinde düzenlenmiş bir kemer yer alır. Kemerin içerisinde kitabe bulunmaktadır. Kemerin yüzeyine bitkisel kalem işi süsleme işlenmiştir. Kapının harim kısmına bakan kısmında yuvarlak kemerli niş içerisine alınmıştır. Harim kısmının üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Pandantifler duvara bitişik ayaklara oturmaktadır. Pandantif kemerlerinin dış yüzeyinde kenarlarda bitkisel motifler işlenmiştir. Kubbe kasnağında yedi adet pencere yer almaktadır. Harim doğu, batı, kuzey cephede ikişer pencere ile aydınlanmaktadır. Pencerelerin dış cephelerinde dış kenarı testere dişi şeklinde düzenlenmiş kemer yer almaktadır. Kemerlerin dış yüzeylerinde kalem işi bitkisel süsleme bulunmaktadır. Mihrap basit niş şeklinde ve üzeri ahşap kaplıdır. Minber ahşaptandır. Minberin sanatsal özelliği bulunmamaktadır. Duvarlar moloz taş örgülü ve üzerleri içten ve dıştan sıvalıdır. Kubbe dıştan sac kaplıdır.

Minare kuzeybatı köşede yer almaktadır. Minare tamamen ahşaptan yapılmıştır. Şerefe kısmının saçağı ahşap saçakla örtülüdür. Cami avlusunun batısında meşruta yer almakta ve alt katı abdest alma yeri olarak düzenlenmiştir.

29.08.2008 tarih ve 970 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden restorasyonu gerçekleştirilmiştir.

KAYNAK: MALATYA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ