12 Nisan 2024
Özel Mekanlar

MAHMUT GÜZELKAYA EVİ – YEŞİLYURT – MALATYA

Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev; taş temel üzerine, kerpiç duvar örgülü, iki katlı, kırma çatılı, kiremit örtülüdür. Oda bölmeleri ve cephesi bağdadi duvarlarla sağlanmıştır. İkinci kat seviyesi boyunca ahşap eliböğründe desteklerle dışarıya çıkmalıdır. Yapı 155m2 alan üzerindedir.

Binanın caddeye bakan tarafında, alt katta dükkânlar yer alır. Eve giriş, çıkmaz sokaktaki iki ayrı kapıdan sağlanmaktadır. Evin iç bölümleri sonradan bölmelerle değişikliğe uğramıştır.

“Sokak Sağlıklaştırması Projesi” kapsamında restore edilmiştir.

Cumhuriyet dönemi yapımı olup, 1930 – 1940 tarihleri arasında yapıldığı sanılmaktadır.

KAYNAK: MALATYA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTER