21 Mayıs 2024
Kiliseler

TAŞBAŞI KÜLTÜR MERKEZİ (ESKİ CEZAEVİ-KİLİSE) – ORDU

Ordu Merkez girişinde Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunmaktadır. Ordu il merkezinde Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan Eski Taşbaşı Kilisesi XIX. yüzyılın ortalarında yapılmıştır. Kentsel SİT alanı içerisindedir. Bir süre cezaevi olarak kullanılan kilise Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek günümüzde Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır. Kilise 1853 yılında yörede yaşayan Ortodoks Hristiyanlar tarafından yapılmıştır.

   Doğu-batı yönünde dikdörtgen bazilika planında yapılan yapının arazi konumundan ötürü apsis yönü dayanak duvarları ile güçlendirilmiştir. Doğuda büyük bir apsis, yanlarda iki küçük apsis bulunmaktadır. Kilisenin ana mekânı iki sıralı üç sütunla üç nefe ayrılmıştır. Kilisenin ibadet mekânı üçer sütunlu iki sıra ile üç nefe ayrılmıştır. En geniş olan nef orta neftir. Naosun (ibadet mekanı) apsise yakın yerinin üzeri çevresinde pencereler sıralanan yüksek yuvarlak kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Kilisenin duvarları kesme taştır. Kilisenin semardam çatısı, sütunlarla desteklenen kemerlerle taşınmaktadır. Batıdaki nefteks kuzey ve güneye açıktır. Tamamı kesme taştan yapılmış, (kubbe hariç) günümüze kadar ayakta kalabilen, bir bazilika şeklinde yapıdır.10 Nisan 2000 tarihinden bu yana Kültür Merkezi (çok amaçlı salon) olarak kullanılmaktadır.

    Bugünkü kalıntılardan kilisenin kuzeyinde ikametgah binaları, okul vb. sosyal mekanlar yer aldığı anlaşılmaktadır. Ordu merkezinde bulunan Taşbaşı Mahallesi bugün SİT alanıdır.

Eski Taşbaşı Kilisesi dönemine ait birçok ayrıntıyı günümüze yansıtmaktadır. Kiliseyi farklı kılan kemerleri ve XIX. Yüzyıla ait mimarisi bugün yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin artmasına neden olmaktadır.

Kaynak: ordukulturturizm.gov.tr/..

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli