23 Haziran 2024
Kiliseler

KALE KİLİSESİ (BYZANTİNE KİLİSESİ) – ALANYA – ANTALYA

Kilise yonca planlı olup; taş ve tuğladan karma teknikle daha erken döneme ait bir bazilikanın üzerine inşa edilmiştir.
Kiliseye batı cephesindeki bir kapı ile girilir. Kapının iki yanında aziz büstü veya heykelciği konmak üzere iki küçük niş yapılmıştır. Yarım daire pencereler ile sağır nişlerin oluşturduğu kemerler merkezi kubbeyi çevrelemektedir. Bu özellik Bizans sanatının geç dönemini işaret etmektedir. Kubbenin ağırlığı, yan apsisleri örten yarım kubbeler tarafından karşılanmaktadır.
İçeriden kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Kubbe pandantifleri ve yan apsislerin fresklerle süslenmiş olduğu yer yer kalan izlerden anlaşılmaktadır.
Mimari özelliklerinden dolayı M.S. XI. Yüzyılla tarihlenmektedir.
Kaynak: Kilise tanıtım levhası