21 Haziran 2024
Bedestenlar

KALE MEDRESE VE BEDESTENİ – ALANYA – ANTALYA

Kale Caminin güneybatısında yer alan Arasta’nın han olduğuna dair iddialar vardır. Arastanın hemen yanında bulunan 13 metre genişliğinde 35 metre uzunluğunda bir avluya bakan muntazam olmayan dik dörtgen bir plan üzerine oturtulmuş 26 odası ile bedesten olarak bilinen hanın ise çarşı olabileceği öne sürülmektedir. Her iki eserinde 14–15. yüzyıllarda Karamanoğulları tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Bu bedestenin çarşı olabileceği gibi kalenin malzeme deposu olabileceği de ileri sürülmektedir.
Alanya Kalesi’ndeki önemli anıtsal eserlerden birisi olan ve yıllardır atıl vaziyette bulunan Bedesten yapısı, Alanya Belediye Meclisi’nin Eylül 2016’da aldığı kararla restore edilmesi için proje çalışmaları başlatıldı. Hazırlanan projelerden rölöve ve restitüsyon projeleri ile raporları, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Kasım 2017 tarih ve 6877 sayılı kararıyla onaylandı. Restorasyon projeleri Koruma Kurulu’ndan onaylanır onaylanmaz onarım çalışmalarına başlanacak.
Yukarı Kale’de bulunan Süleymaniye Camisi, bedesten ile arasta ve geleneksel Alanya Evleri Osmanlı dönemi eserlerindendir.
Kaynak: http://aleso.org