21 Haziran 2024
Kiliseler

ZOODOCHOS PEGE KİLİSESİ – KARAKOCA KÖYÜ – KARACABEY / BURSA

Karacabey Karakoca Köyü’nde bulunan bu kilise 1847 yılında Rumlar tarafından yaptırılmıştır. Günümüze harap ve üst örtüsü çökmüş bir durumda gelebilmiştir.
Kilise doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve tek neflidir. Batı duvarında giriş, doğu duvarında da içeriden ve dışarıdan yuvarlak apsidi bulunmaktadır. Apsidin kuzey ve güneyinde, kuzey ve güney duvarlarının köşelerinde birbirlerine simetrik ikişerden dört yuvarlak niş vardır. Bu nişlerin içerisinde fresko kalıntılarına rastlanmıştır. Ayrıca kuzey ve güney duvarlarında dışarıya doğru daralan üçer penceresi bulunmaktadır.
Kilisenin beden duvarları kaba moloz taştan yapılmış, aralarına yer yer ahşap hatıllar yerleştirilmiştir. Kilisenin giriş kapısı silmeli bir çerçeve içerisinde olup, pencerelerde taş ve tuğlalar görülmektedir.
KAYNAK: REHBERİM GEN TR.