14 Haziran 2024
Kiliseler

HAGİOS KONSTANTİNOS KİLİSESİ – MENEMEN / İZMİR

İzmir Menemen ilçesi Camii Kebir Mahallesinde bulunan bu kilisenin de kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir. Yapı üslubundan XIX. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Rumların Menemenden Kurtuluş Savaşından sonra ayrılmasının ardından kendi haline bırakılmıştır. Bir süre tuz fabrikası olarak kullanılmıştır. Günümüzde Menemen Belediyesi Fen İşlerinin deposudur. 

Kilise kesme taş ve tuğladan dikdörtgen planlı bazilika tipinde bir yapıdır. İç mekânı sütunlarla üç nefe ayrılmıştır. Üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Günümüzde özelliğini yitirmiş olmasına rağmen ana hatları ile ayakta durmaktadır.