21 Haziran 2024
Kervansaraylar

RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI – KONYA EREĞLİ – KONYA

Bu kervansaray Rüstem Paşa’nın vasiyeti ile ölümünden sonra Mimar Sinan tarafından yapılmıştı. Üzerinde kitabe yeri bulunmasına rağmen kitabesi bugün yoktur. Muhtemelen Şehzade Mustafa’nın katlinde rol oynamasının verdiği bir vicdani hisle bu hayır kurumunu onun öldürüldüğü beldeye yaptırmayı uygun görmüştür. Rüstem Paşa’nın 1565 tarihinde ölmesi, kervansarayın bu tarihten sonra yapıldığını göstermektedir.

Kervansaray; Ulu Camii minaresinin yol aşırı kuzeyinde, eski Roma Hamamının güneyinde yer alır. Giriş kısmı güney yönündedir. Sağına ve soluna birer büyük avlu kapısı açılır. Bu kapılardan doğu yönünde açılan kapıya Bağdat Kapısı, batı yönünde açılan kapıya da Konya Kapısı denilmektedir.

Rüstem Paşa Kervansarayı oldukça büyük ve değerli bir tarihi eserdir. Boyu 54, eni 29 metre olup, biri ortada diğerleri de yanlarda olmak üzere 5 bölümden meydana gelmektedir. Çatı biçimi Beşik Tonoz şeklindedir. Kütle mimarisine dayanan görkemli bir içyapısı vardır228. Plan olarak hem açık hem de kapalı alana sahip bir yapıdadır.

Bina’nın genelinde beyaz taş kullanılmıştır. Yerden başlayarak sekizinci taştan itibaren üç sıra halinde mavimtırak, kırmızımtırak taş kullanmak suretiyle bir çeşit süs yapmıştır. Taşlar dikdörtgen şeklinde kesilmiştir.

Kervansaray’a güney yönünde avluda bulunan iki kanatlı büyük bir kapıdan girilmektedir. Kapının bulunduğu yer bir ayvan içerisindedir. İçerinin aydınlatılması ve havalandırılması için tonoz köşelerine üçer büyük, ana duvarın yüksek noktalarında bolca pencere yerleştirilmiştir. Kervansarayın arka kısmı dediğimiz kuzey duvarlarında dişi istalaktitler yer alır. Bu istalaktitler binaya güzel bir görünüm katmıştır.

KAYNAK: KONYA EREĞLİ BELEDİYESİ