24 Mayıs 2024
Kervansaraylar

KESİKKÖPRÜ KERVANSARAYI – KIRŞEHİR

KESİKKÖPRÜ (Cacabey Kervansarayı)

Kırşehir’in 23 km güneyindeki Kesikköprü köyünde Kızılırmağın kenarında bulunmaktadır. Selçuklu yapısı olan kervansarayın 1248 yılında  Anadolu Selçuklu sultanı II. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Kırşehir Emiri Nurettin Caca tarafından yaptırılmıştır.  1989 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek bu günkü şeklini almıştır. Kervansaraya güney cephesinde bulunan bir tac kapıdan girilmektedir,  giriş bir eyvan şeklinde olup, tonozla örtülüdür. Eyvanın sonunda bir mescit, sağında bir oda bulunmaktadır, eyvandan geniş dikdörtgen bir avluya geçilmektedir. Avlunun kuzeyinde altı ayağın taşıdığı sivri kemerli beşik tonozlu revak bölümü mevcuttur. Kapalı bölüm taç kapası sivri kemerli olup eyvan şeklindedir. Kapalı bölüm taç kapısının üzerinde faklı yönlerde ilerleyen iki aslan figürü bulunmaktadır.  Kesikköprü Kervansarayı’nın yapımında kesme taş kullanılmıştır.
Kervansarayın güneyindeki giriş kapısı basık kemerlidir. Bu giriş kapısının geometrik motiflere sahiptir. Kervansarayın diğer köşelerinde de geometrik motifler görülebilmektedir. Son zamanlarda harap bir durumda olan Kesikköprü Kervansarayı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Kırşehir Merkez ilçesinde yer alan Kesikköprü Kervansarayı kolay bir ulaşım yoluna sahip olduğu için gez rotalarınız arasında yerini alabilir.
KAYNAK: NEREDE KAL WEB