2 Mart 2024
Camiler

PEYNİRLİ CAMİ – KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Caferbey Mahallesi, Şehit Miralay Nazımbey Bulvarında, sit dışında bulunan, Camiinin giriş kapısı üzerinde; İlk inşası 1533 tarihli olan caminin ikinci inşasının 1956 tarihli olduğunu belirten “Yeniden Tamir 1956” ve Eski inşası 940 H.” (M 1533) yazılı kitabenin olduğu görülmüştür. Kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen boyutlarda planlanmış cami kesme + moloz taştan, düz damlı olarak inşa edilmiştir. Kuzeyinde küçük bir avlusu bulunan caminin, batı cephe duvarının kuzey bölümünde cami dışından kullanılan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Uygur Sokak Çeşmesi bulunmaktadır. Avluda tescilli çeşmenin arka kısmına gelen bölümde 2 musluklu abdest alma yeri, doğusunda ise kısmen yıkık durumda muhdes tuvalet mevcuttur. Avlu zemini beton mozaikle kaplıdır. Camii avlusuna kemerli bir girişten, demir kapı ile ulaşılmaktadır. Giriş kapısının sağında ve solunda avlu duvarları üzerinde demir parmaklık bulunmaktadır. Avlu duvarının batı kısmında kaide üzerinde minare bulunmaktadır. Avlunun güneydoğu kısmında son cemaat bölümün alt kısmına denk gelen tek mekândan oluşan odunluk yer almaktadır. Camii; son cemaat, harim, kadınlar mahfili olmak üzere 3 bölümden oluşmuştur. Son cemaat mahalli ahşap doğramalı muhdes elemanlarla sonradan kapatılmış aynca güvenlik açısından da demir parmaklık yapılmıştır. Bu bölüm kesme taş ile inşa edilmiş olup, özgününde 4 adet dairesel yekpare taş sütunla taşınan 3 adet beşik kemerli bölümden ibarettir. Sütun baş ve kaidelerinde geometrik formlu süsleme mevcuttur. Son cemaat yerinin tavanı sonradan betonarmeye çevrilmiş olup çatısı harim bölümünden daha alçak kotta yapılmıştır. Son Cemaat mahalline sonradan eklenilen kapıdan girilmekte, buradan da Caminin çift kanatlı ahşap giriş kapısına ulaşılmaktadır. Harim bölümünde batı cephesinde 6 adet, güney cephesinde 4 adet, kuzey cephesinde 2 adet, doğu cephesinde ise tavana yakın bölümde 2 adet olmak üzere 14 adet pencere bulunmaktadır. Pencereler ahşap doğramalı olup, geçmeli demir parmaklıklıdır. Harimin duvarları moloz taştan inşa edilmiştir. Duvarların iç yüzeylerinde sıva üzeri boya bulunmaktadır. Tabanı ahşap kaplama olup, tavanı sonradan yapılmış betonarme döşeme ile örtülüdür. Harimin güney batısında sade işçilikli ahşap minber, güney doğusunda ise sonradan yapılmış betonarme vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Peynirli Camii’nin mihrabı gri damarlı mermerle yapılmış siyah damarlı kalın bir mermer pervazla çerçevelenmiştir. Yuvarlak kemerli mihrap nişi küçük kare mermer parçacıklarıyla süslenmiştir. Mihrap bölümü de sonradan mermerle kaplanmış vaziyettedir. Harimin kuzeyinde 2 adet dairesel beton kolonun taşıdığı kadınlar mahfili bulunmaktadır. Mahfilin tabanı ahşap kaplamalıdır. Bu bölüme son cemaat mahallinin batısında yer alan aynı zamanda minareye de çıkan merdivenle ulaşılmaktadır. Caminin kuzeybatısında yer alan minaresi demir olup sonradan eklenmiş olabileceği düşünülmektedir.

Bazı fotoğraflar internetten alıntıdır..

KAYNAK: KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI