19 Nisan 2024
Özel Mekanlar

RAŞİT EFENDİ KÜTÜPHANESİ – KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Camikebir Mahallesinde bulunmaktadır.
Günümüzde sağlam ve asli fonksiyonuna uygun olarak kullanılmaktadır.
1796 yılında inşa edilmiştir.
Yapı bir Danışmentli eseri olan Kayseri Ulu Camiinin güneydoğu köşesine bitişik olarak inşa edilmiştir.
Kütüphane, dikdörtgen ve kare iki mekandan oluşmaktadır. Dikdörtgen ölümün üzeri aynalı tonozla, kare mekanın üzeri ise pandantifle geçilmiş kubbeyle örtülmüştür. Doğu taraftaki kubbeyle örtülü bölüm okuma salonudur. Kütüphanenin alt pencerelerinin hizasında, pencere aralarında dolap nişleri yer almaktadır.
İnşa edildiği yıllarda kütüphaneye giriş cami içinden sağlanmaktaymış. Caminin güneyindeki Mahkeme Hanı yıkılınca kütüphanenin güney cephesine şimdiki giriş kapısı açılmıştır.
Kütüphanenin kurucusu Raşit Efendi, binanın inşasının tamamlanmasından sonra 925 cilt elyazması ve 18 cilt basma eser olmak üzere 943 kitabı kütüphaneye bağışlamıştır.
Yapının saçak seviyesindeki silmeler ve plastırlar birer bezeme öğesi olarak kabul edilebilir. Yapının kubbe eteklerinde daha önce var olan duvar resimlerinden günümüze ulaşan örnek kalmamıştır.
Eserin tamamında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Eserin kitabesi yoktur.
Eserin kitabesi olmamakla birlikte vakfiyesinde belirtildiği üzere H.1210/
M.1796 tarihinde Raşit Efendi tarafından inşa ettirilmiştir.
Kaynak: Kayseri Valiliği