23 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

BALIKLI TEKKESİ – KÜTAHYA

   Kütahya Balıklı Mahallesi’nde, Balıklı Hamamı’nın güneyinde bulunan bu dergâhın yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber dergâhın XIV-XV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. XVII.yüzyılın ortalarında ölmüş olan Şeyh Muslihüddin’den ötürü yapıya “Muslihüddin Tekkesi” denilmiştir. Dergah Şeyh Muslihüddin tarafından XVII.yüzyılda Halveti Dergâhı olarak kullanılmış, bir süre de Şeyh Bahşi Mescidi olmuştur.

   Dergâh moloz taş, taş-tuğla karışımı ile yapılmış, üst örtüde de tuğla kullanılmıştır. Günümüzde evlerin arasında sıkışıp kalmış olan dergâhın dışa taşkın derin bir niş biçimindeki girişinden oldukça basık bir bölümüne girilmektedir. Burada dikkati çeken özellik basık kubbeli mekânın iki yana doğru beşik tonozlarla açılmasıdır. Buradan da kalın ve geniş yuvarlak kemerli bir açıklıktan ana mekânın kare planlı bölümüne geçilmektedir. Bu bölüm ortada fenerli bir kubbe ve iki yanında da yan mekânlar ve güneyde de yine tonozlu ve mihraplı mescit bölümü bulunmaktadır. Dergâhın doğu kanadı ise tamamen yıkılmıştır. Bu mekânın ortadaki kubbeli bölümü kareye yakın planlıdır. Kubbeye geçişler Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. Kubbedeki yuvarlak boşluk ise altıgen bir fenerle yükseltilmiştir. Orta mekân diğer bölümden 40 cm yüksekliğinde olup, bu zemin mihraplı ve üzeri beşik tonoz örtülüdür.

  Dergâhın içerisi, özellikle mihrap duvarı XVIII. Yüzyıl çinileri ile kaplanmıştır. Ayrıca burada ağaç işçiliği örnekleri de dikkati çekmektedir.

 Dergâh günümüzde harap bir durumdadır fakat restore eiliyor.

Kaynak: Kütahya tanıtım org